.
.

5. Communicatie en afspraken

1. Offerte en/of telefonisch akkoord met bevestiging per mail.
2. Woning en/of bedrijf wordt ingepland met andere opdrachtgevers in hetzelfde postcode gebied.
3. Aankondiging van werkzaamheden wordt ongeveer één week van te voren per e-mail naar de opdrachtgever gecommuniceerd.
Zonder tegenbericht gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de dag, datum, werkzaamheden en het bedrag.
4. Werkzaamheden kunnen twee dagen voor startdatum worden geannuleerd.
5. Opdrachtgever kan de onderhoudswerkzaamheden wijzigen of verplaatsten tot twee werkdagen nadat de aankondiging is ontvangen.
6. Aannemer voert het onderhoud kwalitatief uit op deze dag.
7. Aannemer kan werkzaamheden verplaatsen, bijvoorbeeld door weersomstandigheden. Opdrachtgever krijgt hierover bericht, met een nieuwe datum voor de onderhoudswerkzaamheden.
8. Opdrachtgever heeft twee werkdagen na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden de tijd om onvrede te uiten over de werkzaamheden. Na deze twee werkdagen zijn de werkzaamheden automatisch naar tevredenheid uitgevoerd.
9. Wanneer opdrachtgever binnen de gestelde termijn onvrede heeft geuit over de werkzaamheden, zal VTO zo spoedig mogelijk herstelwerkzaamheden inplannen.
10. Wanneer VTO geen volledige toegang heeft tot het object (bijvoorbeeld een schuttingdeur is dicht), c.q. opdrachtgever heeft niet op tijd aangegeven (binnen 2 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging), dat (een gedeelte van) de werkzaamheden niet hoeft te worden uitgevoerd,  en het object kan niet, of slechts voor een gedeelte worden schoongemaakt, dan wordt, bij een onderhoudsabonnement, éénmalig per jaar een uitzondering gemaakt dat het object opnieuw wordt ingepland, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht, c.q. alleen de uitgevoerde werkzaamheden worden in rekening gebracht. Bij een tweede keer in één jaar tijd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ondanks dat er geen werkzaamheden konden worden uitgevoerd.
Uitzondering hierop is, als er nog horren voor (enkele) ramen zijn; dan gaat VTO ervan uit, dat deze niet hoeven te worden schoongemaakt; echter wordt wel het gehele bedrag in rekening gebracht.
11. Betaling en tevredenheid
   a. (Standaard) Bij tevredenheid van de werkzaamheden zal VTO ongeveer 10 dagen na uitvoering van het onderhoud het bedrag incasseren van uw bankrekening, wanneer dit nummer bekend is bij VTO.
Ook indien het bedrag niet binnen 1 week door opdrachtgever is overgemaakt (zie onder b), is VTO gerechtigd om ongeveer 10 dagen na uitvoering van het onderhoud het bedrag te incasseren van uw bankrekening, wanneer dit nummer bekend is bij VTO.
   b. (Optie) Bij tevredenheid van de werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht het bedrag binnen een week over te maken op de bankrekening van VTO.
   c. (Optie) Contant.
   d. Indien opdrachtgever na twee weken niet heeft betaald stuurt VTO een herinnering per mail.
   e. Indien opdrachtgever na vijf weken niet heeft betaald stuurt VTO een herinnering per mail en/of post.
   f. Indien opdrachtgever na twaalf weken niet heeft betaald geeft VTO de vordering in handen van een incassobureau. 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn